EB-5 ویزا چیست و مورد نیاز چه برای به دست آوردن یک؟

Posted by Adam Hodson on ژانویه 29, 2015

بسیاری از افرادی که در امریکا زندگی می کنند به خود می گیرند شهروندی خود را برای اعطا. اگر چه بیشتر مردم به تابعیت آمریکایی خود را به دنیا، بسیاری از خارجی ها باید برای پیدا کردن راه های جایگزین برای تبدیل شدن به شهروندان در صورتی که مایل به ماندن از نظر قانونی در کشور برای یک دوره طولانی. یکی از روش های به دست آوردن کوتاه مدت و در نهایت شهروندی بلند مدت است با به دست آوردن ویزای EB-5. در اینجا برخی از چیزهایی که در مورد این فرایند می دانم و آنچه مورد نیاز است برای به دست آوردن است.

آن چیست؟
ویزای EB-5 اجازه می دهد تا خارجی ها برای به دست آوردن کارت سبز از طریق سرمایه گذاری برای تا دو سال، با پتانسیل به گسترش آن را به تداوم. در واقع، اگر یک خارجی سرمایه گذاری یک مقدار مشخصی از پول و شروع یک شماره خاص از کار جدید کاشت، آنها و وابستگان آنها شهروندی دریافت خواهید کرد. متقاضیان باید به میزان مناسب در جهت شهروندی خود برای تبدیل شدن به دائمی سرمایه گذاری و رسیدن به مقدار مناسب از سرمایه گذاری کسب و کار در طول مدت زمان.

مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز
یک سرمایه گذاری حداقل یک میلیون دلار باید ساخته شود مگر اینکه آن را در یک “منطقه اشتغال هدفمند” که در آن پانصد هزار است به طور معمول سرمایه گذاری مورد نیاز است. این سرمایه گذاری می تواند به صورت نقدی، موارد ملموس، تجهیزات، و یا بدهی، و در ارز معادل آمریکایی اندازه گیری شد.

تعداد خاصی از آفرینش های شغلی
همراه با این سرمایه گذاری، یک نیاز از ده شغل ایجاد شده برای شهروندان ایالات متحده در طول دوره دو ساله اولیه مورد نیاز است. این مشاغل باید کسب و کار واجد شرایط که ارائه فرصت های شغلی برای دیگران باشد. آنها می توانند به صورت غیر مستقیم و یا ناشی از، به این معنی که یا در درجه اول با استفاده از یک کسب و کار در ارتباط بودند، و یا آنها را به عنوان یک کار جانبی برای کمک به ارائه برای EB-5 مرکز منطقه استفاده شد.

برخی نهادهای کسب و کار
بسیاری از نهادهای کسب و کار که متقاضیان EB-5 ویزای سرمایه گذار می تواند به سرمایه گذاری وجود دارد. شرکت های تجاری یک گزینه، که انواع مشارکت و مزایای متفاوت است. یکی دیگر از گزینه مشترک سرمایه گذاری را به مراکز منطقه ای که می تواند مفید باشد، زیرا مانع سرمایه گذار از به طور مستقل تنظیم چیزی است.

همانطور که می بینید، ویزای EB-5 یا مهاجر سرمایه گذار یک راه عالی برای اجازه می دهد خارجی برای رسیدن به شهروندی قانونی است. اتباع خارجی که برای اهداف کسب و کار و سرمایه گذاری علاقه مند در شهروندی به خصوص توسط این فرایند بهره برده است. اگر شما از امریکا نیست و به دنبال راهی برای به دست آوردن تابعیت برای شما و خانواده خود را، در نظر گرفتن ویزای EB-5 به عنوان گزینه بالا خود را.

blog comments powered by Disqus