EB-5 પ્રોગ્રામ દ્વારા તમે ગ્રીન કાર્ડ થી વધારે મેળવો છો, તમારા અને તમારા પરિવાર માટે તમે સુરક્ષિત ભવિષ્ય મેળવો છો!

Benefits at a glance
 • આ પ્રથમ પસંદગીની કૅટેગરીમાં પ્રતીક્ષા યાદી નથી
 • દુનિયાના સૌથી મોટા ઉપભોક્તા બજારોમાં તમારા મૂડી રોકાણની સલામતી
 • વિદેશી મૂડીરોકાણકારો માટે કાયમી વસવાટ માટે માર્ગ
 • વિદેશી મૂડી રોકાણ્કારો માટે ધંધાનો પૂર્વ અનુભવ આવશ્યક નથી
 • રોજેરોજ મૂડીરોકાણનું (રોકાણો) સંચાલન આવશ્યક નથી
 • શિક્ષણનું કોઈ લઘુતમ સ્તર દર્શાવવાની આવશ્યકતા નથી
 • અંગ્રેજી ભાષામાં નિપુણતાની આવશ્યકતા નથી
 • મૂડીરોકાણકારો યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં ક્યાંય પણ રહી શકે છે/કામ કરી શકે છે
 • પતિ, પત્ની અને તેમનાં 21 વર્ષની નીચેનાં અપરિણિત બાળકો હકદાર છે.
 • ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતી આરોગ્ય સારવાર આપનાર પ્રાપ્ય છે
 • U.S. ના રહેવાસીઓ માટેની સમાન કિંમતે યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ સહિત શૈક્ષણિક લાભો પ્રાપ્ય છે