Tập đoàn Pittman được xướng tên trong trang Tin tức về Khách sạn Ambassador

Posted by Tyler Robinson on Tháng Hai 2, 2015

Tập đoàn Pittman Group vừa được xướng tên trong một bài báo trên News Press viết về thương vụ bán Khách sạn Ambassador. Đọc thêm về việc này tại đây:

Ambassador Hotel on selling block for $13.5 million

blog comments powered by Disqus