Thị thực Eb-5 là gì và cần đáp ứng yêu cầu gì để có được thị thực Eb-5?

Posted by Tyler Robinson on Tháng Một 29, 2015

Hầu hết những người sinh sống tại Mỹ có xu hướng không bận tâm về quốc tịch của mình. Mặc dù hầu hết mọi người khi sinh ra đã có quốc tịch Mỹ, nhiều người nước ngoài phải tìm phương kế khác để trở thành công dân nếu họ muốn sinh sống hợp pháp tại nước này một thời gian dài. Một phương pháp để lấy được định cư ngắn hạn, sau đó là dài hạn, là lấy thị thực Eb-5. Sau đây là một số điều bạn cần biết về quy trình này và yêu cầu để lấy được thị thực Eb-5.

Thị thực Eb-5 là gì?
Thị thực EB-5 cho phép người nước ngoài lấy được thẻ xanh thông qua đầu tư trong vòng tối đa hai năm, sau đó có khả năng kéo dài vĩnh viễn. Về cơ bản, nếu một người nước ngoài đầu tư một số tiền nhất định và bắt đầu tạo ra một số lượng công việc mới cụ thể, họ và những người phụ thuộc của họ sẽ có được quyền công dân. Những người nộp đơn phải đầu tư đúng số tiền và đạt đến số tiền đầu tư kinh doanh thích hợp trong khoảng thời gian nhất định để quyền công dân của họ trở thành vĩnh viễn.

Số tiền đầu tư cần thiết
Người nộp đơn phải đầu tư ít nhất một triệu đô-la trừ phi họ đầu tư vào “khu vực việc làm mục tiêu”. Những khu vực này thông thường yêu cầu đầu tư năm trăm triệu đô la. Khoản đầu tư này có thể dưới dạng tiền mặt, thiết bị, vật thể hữu hình hoặc khoản nợ, và được tính toán tương ứng theo đơn vị tiền tệ của Mỹ.

Số lượng việc làm cụ thể được tạo ra
Cùng với khoản đầu tư này, một yêu cầu nữa là người nộp đơn phải tạo ra 10 việc làm mới cho công dân Mỹ trong vòng hai năm đầu tiên. Những công việc này phải là các ngành nghề hợp lệ, mang lại cơ hội việc làm cho người khác. Những công việc này có thể là việc làm gián tiếp hoặc hiệu ứng, nghĩa là chúng cơ bản gắn liền với phương tiện kinh doanh hoặc được sử dụng như là một công việc phụ trợ giúp tạo việc làm cho trung tâm địa phương về eb-5.

Một số thực thể kinh doanh
Có nhiều thực thể kinh doanh mà những người nộp đơn xin thị thực EB-5 theo dạng đầu tư có thể đầu tư vào. Doanh nghiệp thương mại là một lựa chọn. Loại doanh nghiệp này có một loạt quan hệ đối tác và lợi ích. Một lựa chọn phổ biến khác là đầu tư vào các trung tâm địa phương, một hình thức kinh doanh có lợi vì nó giúp nhà đầu tư không phải khởi nghiệp một cách đơn lẻ.

Bạn có thể thấy, thị thực Eb-5 hay thị thực nhập cư theo dạng đầu tư là một cách tuyệt vời giúp người nước ngoài có thể có quốc tịch một cách hợp pháp. Những người nước ngoài muốn có quốc tịch vì mục đích kinh doanh và đầu tư đặc biệt hưởng lợi từ quy trình này. Nếu bạn không phải là người Mỹ và đang tìm cách có được quốc tịch cho bạn và gia đình mình, hãy cân nhắc thị thực Eb-5 như một lựa chọn hàng đầu.

blog comments powered by Disqus