Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ quản lý Chương trình Đầu Tư Định cư, còn được gọi là “EB-5”, do Quốc hội sáng lập vào năm 1990 nhằm kích thích kinh tế Hoa Kỳ thông qua việc tạo việc làm và vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Dưới một chương trình định cư thí điểm lần đầu tiên được ban hành vào năm 1993 và kể từ đó thường xuyên được tái cho phép thực hiện, một số các thị thực EB-5 nhất định được dành riêng cho các nhà đầu tư vào các Trung tâm Khu vực do Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ lựa chọn dựa vào các đề xuất nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.
Chương trình EB-5 được quản lý bởi Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS), là cơ quan giám sát việc nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ của tất cả những người không phải là công dân Hoa Kỳ, dưới sự ủy quyền của Quốc hội Hoa Kỳ.
Tương lai của chương trình EB-5 là rất sáng lạn. Ngày càng nhiều người biết đến sự tồn tại, sự thiết thực và ích lợi của nó. Số nhà đầu tư tham gia vào chương trình thông qua các trung tâm khu vực có khả năng tồn tại và có trách nhiệm đang ngày càng tăng lên, vì họ coi chương trình này là con đường nhanh chóng để đạt được sự định cư tại Hoa Kỳ, đi kèm với một cơ hội đầu tư quý báu.
Chương trình EB-5 mang lại phần thắng cho cả kinh tế Hoa Kỳ, các nhà tài trợ Hoa Kỳ cũng như các nhà đầu tư nước ngoài.